Inburgeren

Vanaf het moment dat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, start een nieuwe fase waarin de asielzoeker echt kan beginnen met het opbouwen van een nieuw leven. Hij of zij wordt gekoppeld aan een gemeente en moet verplicht inburgeren.

Inburgeren, wat is dat eigenlijk?

Iedereen van buiten de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein of Turkije moet verplicht inburgeren. Op het moment dat een asielzoeker een verblijfsvergunning ontvangt en vergunninghouder wordt, heeft hij of zij drie jaar de tijd om in te burgeren. De inburgering bestaat niet alleen uit het leren van de taal en de gewoonten, normen en waarden in Nederland, maar ook uit een verkenning van de arbeidsmarkt. Nieuwkomers betalen zelf voor het inburgeringstraject bij een commerciƫle taalaanbieder. Ze kunnen daarvoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Participatieverklaring

Het participatieverklaringstraject is in 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering geworden. Deze verklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Gemeentes moeten dit traject zelf invullen. Gemeente Zaanstad heeft aan Zaanse nieuwkomers gevraagd wat zij een nuttige invulling vinden. Samen met Netsheila organiseert de gemeente workshops voor nieuwkomers waar zij kennismaken met de Nederlandse kernwaarden, de rechten, plichten en gewoonten in de Nederlandse samenleving. Na afloop tekenen de nieuwkomers de verplichte participatieverklaring. 

Vergunninghouders in Zaanstad

Hieronder staat de route die vergunninghouders afleggen als ze gevestigd worden in Zaanstad.

 1. Het COA koppelt een vergunninghouder aan Zaanstad.

 2. Zaanstad gaat op zoek naar een passende huurwoning.
  De bedoeling is dat de vergunninghouder binnen 14 weken kan verhuizen, in de praktijk kan de wachttijd oplopen tot een jaar of langer.

 3. Gesprek met casemanager COA
  Al in het azc krijgen alle vergunninghouders een gesprek met een casemanager van het COA. Samen kijken zij naar de activiteiten die een vergunninghouder al in het azc zou kunnen starten.Ook krijgen ze informatie over inburgering, vrijwilligerswerk en opleidingen. In het azc kan men al starten met de voorbereiding op de inburgering (V-inburgering). Dit bestaat uit:

  - een taalprogramma
  - een training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  - individuele begeleiding

 4. Start intake door gemeente
  Een vergunninghouder in het AZC krijgt een intake die door de casemanager van de gemeente wordt gedaan. Werkom voert dit momenteel voor de gemeente uit. De casemanager start indien mogelijk de begeleiding als een vergunninghouder in het AZC verblijft. Deze begeleiding wordt voortgezet na huisvesting in de gemeente. Tijdens de intake wordt aandacht besteed aan onder andere gezinssituatie, werk/opleiding, toekomstverwachting, gezondheid, zelfredzaamheid en inburgering.

 5. Bezichtiging woning, ondertekening van het huurcontract en aanvragen uitkering
  Vluchtelingenwerk helpt bij deze administratieve zaken.

 6. Verhuizing en kinderen meteen naar school in Zaanstad
  De kinderen gaan eerst naar speciaal onderwijs voor nieuwkomers. Als ze voldoende Nederlands spreken gaan ze naar een gewone basisschool of middelbare school.

 7. Start intake wijkteam en start inburgering
  Vluchtelingenwerk helpt vergunninghouders met maatschappelijke begeleiding op weg met zaken zoals inschrijven bij een huisarts en tandarts en het afsluiten van een zorgverzekering. Daarnaast krijgen alle vergunninghouders met een uitkering die nog geen intake hebben gehad in het AZC, een intake bij de Sociale Wijkteams of bij het Jongerenloket waar onder andere mogelijkheden voor werk, vrijwilligerswerk of opleidingen worden besproken.

 8. Participatieverklaringstraject
  Na het volgen van de workshops van de gemeente tekent de vergunninghouder de participatieverklaring.

 9. De nieuwe Zaankanter doet mee, volgt een opleiding en/of werkt en heeft contacten in de buurt.

Inburgeringscursus

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl