Huisvesting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt hoeveel vergunninghouders iedere gemeente moet huisvesten. 

Huisvesting

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt hoeveel vergunninghouders iedere gemeente moet huisvesten. Deze zogenaamde taakstelling wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van een gemeente: hoe meer inwoners, hoe groter de taakstelling. 

Vergunninghouders hebben net als andere urgenten, zoals personen met sociaal medische problemen, voorrang bij huisvesting. Dat hebben zij omdat zij zo snel mogelijk een nieuw leven moeten opstarten en dit lukt pas met een dak boven het hoofd. Bovendien zijn gemeenten wettelijk verplicht vergunninghouders binnen drie maanden een woning aan te bieden, dit lukt niet zonder de voorrangsregeling. Dit is natuurlijk best ingewikkeld, want veel mensen zoeken een (sociale) huurwoning en het aanbod is klein. Daarom zijn er sinds 2016 ook andere oplossingen voor huisvesting van vergunninghouders, die de huizenmarkt ‘ontlasten’, zoals Woningdelen.

Inrichten woning

Voor de inrichting van de woning kan een vergunninghouder een inrichtingskrediet krijgen van de gemeente Zaanstad. Dit is een renteloze lening bedoelt voor de inrichting van de woning. Deze lening wordt gedurende 36 maanden terugbetaald door een inhouding op de uitkering. Als de lening na 36 termijnen niet volledig is betaald, wordt het restant in ‘bijstand om niet’ omgezet. Maar: aflossen is de norm. Deze regeling geldt overigens niet alleen voor vergunninghouders, maar ook anderen die in een uitzonderlijke situatie zitten kunnen een inrichtingskrediet ontvangen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl