Onder welke wet val ik?

Sinds 2022 hebben we verschillende wetten inburgering, naast elkaar. Er zijn dus ook verschillende groepen nieuwkomers.

Hier zie je onder welke groep je valt. Op de Routekaart Inburgering staan alle stappen om in te burgeren.

Asielstatushouders


Ik ben tussen de 16 jaar en pensioenleeftijd.
Ik heb een verblijfsvergunning gekregen en moet nu inburgeren. Voor mij gelden alle onderdelen van de inburgering.

Ik neem alle stappen in de Routekaart Inburgering.
Binnen 3 jaar ben ik ingeburgerd.

Gezinsmigranten


Ik ben naar Nederland gekomen om bij mijn partner te wonen. Ik heb in het land van herkomst een taalexamen op A1 niveau gedaan. 

Ik doe mee vanaf stap 3 van de Routekaart Inburgering.

Hervestigers


Ik zit in een kwetsbare situatie. Ik kom direct naar Zaanstad. Ik hoef niet eerst naar het AZC.

Vijf maanden voor aankomst worden belangrijke zaken geregeld voor mij. Door Vluchtelingenwerk, COA, de gemeente en de woningcorporatie.  

Ik doe mee vanaf stap 3 van de Routekaart Inburgering.

Ik val onder de wet inburgering die geldig is tussen 2013 – 2021. 

 
Dat zijn twee groepen:


Ondertussengroep

Ik heb voor 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen. Als ik in 2022 start met de inburgering, val ik onder de Wet inburgering 2013 en betaal ik mijn inburgering zelf (via een lening van DUO).

Ik krijg 1 gesprek met het gemeentelijk team inburgering. Daarin kijken we of ik hulp nodig heb.


Elip groep

Ik val onder de wet inburgering, die geldig was tussen 2013 – 2021.

Ik zit in het laatste half jaar van mijn inburgering en heb bijna geen geld meer over voor mijn ontwikkeling. Ik krijg hulp om mijn taal- en inburgeringsexamen snel te halen.

Na-reizigers


Ik reis een familielid na. Die is al asielstatushouder in Nederland. Dat kunnen partners, kinderen, ouders of andere familie zijn.

Ik doe mee vanaf stap 2 van de Routekaart Inburgering.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl