Nieuws

Nieuwe inburgeringswet 

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. Dat betekent onder andere dat we nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk willen laten participeren. Oftewel, weer mee willen laten doen in de samenleving. Het liefst via betaald werk of opleiding. 

Wie verzorgt de intake en begeleiding?

De nieuwe wet sluit daarbij aan bij de Participatiewet en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het afnemen van de brede intake, de begeleiding van inburgeringsplichtige nieuwkomers en de inkoop van het cursusaanbod.

Nieuwe Inburgeringswet in beeld

Het document ‘Nieuwkomers doen meteen en volwaardig mee’ brengt onder andere de nieuwe Inburgeringswet voor de gemeente Zaanstad in beeld. Dit gebeurt aan de hand van de Zaanse doorlopende lijn: activering vanaf aankomst in de stad tot inburgering en participatie van nieuwkomers.

Klantmanagers gaan aan de slag met nieuwkomers

Binnen de nieuwe aanpak werken we met klantmanagers die nieuwkomers intensief en op maat begeleiden op trajecten richting werk, opleiding en taal. Belangrijk daarbij is dat de klantmanager samen met de nieuwkomer de voortgang in de gaten houdt en daar afspraken over maakt. Om ervoor te zorgen dat de nieuwkomer op zo hoog mogelijk niveau mee kan doen.

Meer informatie over de visie?

Benieuwd naar de hele visie? Klik dan hier.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl